ตัวแทนบุคคล และ ตัวแทนบริษัท แตกต่างกันอย่างไร

Administrator 14/07/2016

 

ตัวแทนบุคคล คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ลงประกาศ ขาย/เช่า อสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ผ่านนายหน้า ซึ่งตัวแทนลักษณะนี้ มีข้อดีคือ ผู้ซื้ออาจได้บ้านในราคาถูก และอาจมีข้อเสียคือ ผู้ซื้ออาจไม่ได้รับความอำนวยสะดวกมากเพียงพอ

ตัวแทนบริษัท คือ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นตัวแทนบุคคลกับเราอยู่แล้วและมีหน่วยงานหรือบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง ซึ่งตัวแทนลักษณะนี้ มีข้อดีคือ ผู้ซื้ออาจได้รับความอำนวยความสะดวกและมีความหลากหลายของตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มากกว่า และอาจมีข้อเสียคือ ผู้ซื้ออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการบริการต่างๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน